Lắp đặt thi công Sàn gỗ ngoài trời tại tây nguyên

Sàn gỗ ngoài trời là một sản phẩm trong dòng sàn gỗ cao cấp được công ty sàn gỗ Kiến Tâm phân phối độc quyền tại Việt Nam. Chúng tôi còn là đơn vị thi công sàn gỗ ngoài trời chính thức cho nhiều công trình tại Tây Nguyên.

Lắp đặt thi công sàn gỗ ngoài trời 2

Hình ảnh Lắp đặt thi công sàn gỗ ngoài trời tại Tây Nguyên

Lắp đặt thi công sàn gỗ ngoài trời 3

Hình ảnh Lắp đặt thi công sàn gỗ ngoài trời tại Tây nguyên

Lắp đặt thi công sàn gỗ ngoài trời 5

Hình ảnh Lắp đặt thi công sàn gỗ ngoài trời tây nguyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s